Najczęstsze problemy występujące w drukarkach

Wielu właścicieli drukarek spotyka się z pewnymi typowymi problemami, które pojawiają się co jakiś czas podczas używania urządzenia. Niemniej jednak, te standardowe kłopoty nie zawsze oznaczają, że konieczna jest wizyta w serwisie technicznym drukarek. Czasami można sobie poradzić z nimi samodzielnie, przy odpowiedniej wiedzy. Poniżej znajduje się wykaz najczęściej występujących problemów z drukarkami atramentowymi oraz sposobów ich rozwiązania.

Problem 1: Komunikat o niskim poziomie atramentu

Nieuniknionym problemem jest komunikat o niskim poziomie atramentu. Współczesne drukarki wyposażone są w system ostrzegawczy, który informuje o małym poziomie atramentu. Ma to na celu zapobieżenie uszkodzeniu drukarki poprzez umożliwienie dostatecznego czasu na wymianę wkładu. Należy pamiętać, że te ostrzeżenia pojawiają się na wczesnym etapie, by uniknąć szkód. Producenci OEM dają nadmiarowe ostrzeżenia, aby uniknąć sytuacji, w której drukarka by się zepsuła. Może się zdarzyć, że ostrzeżenie pojawia się wcześnie, a wkłady mają jeszcze około połowy pojemności. Dla częstych drukujących warto szybko zamówić nowy wkład, natomiast jeśli nie, można zaczekać.

Problem 2: Zacięcia papieru lub pobieranie wielu arkuszy

Często spotykany problem to zacięcie papieru lub pobieranie wielu arkuszy na raz. Pierwsza część to zacinający się papier w rolkach drukarki, a druga to problem, gdy drukarka pobiera kilka arkuszy jednocześnie. Zacięcia papieru mogą wynikać z niewłaściwego ustawienia lub załadowania papieru, a także z niskiej jakości papieru. Jeśli papier nie jest równo ułożony, może prowadzić do zacięć. W przypadku, gdy drukarka chwyta kilka arkuszy, problem może wynikać z jakości papieru. Niskiej jakości arkusze mogą się sklejać.

Problem 3: Wolna praca drukarki przy drukowaniu z urządzenia mobilnego

Często problemy z drukowaniem mobilnym pojawiają się przy korzystaniu z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety. Częstym problemem jest spowolnienie drukarki, gdy polecenie pochodzi z urządzenia mobilnego. To zazwyczaj wynika z problemów z łącznością, gdzie drukarka lub urządzenie mobilne nie są poprawnie podłączone do sieci bezprzewodowej. Rozwiązaniem może być zbliżenie routera lub instalacja wzmacniacza sygnału.

Problem 4: Niska prędkość działania drukarki

Innym spotykanym problemem jest spowolniona praca drukarki. Jeśli drukarka działa znacznie wolniej niż zazwyczaj, istnieją pewne kroki, które można podjąć. Zmiana ustawień drukowania na niższą jakość lub wyłączenie automatycznego drukowania dwustronnego może pomóc zwiększyć prędkość drukowania.

Problem 5: Efekt „duchów” na wydrukach

Kolejnym powszechnym problemem jest efekt „duchów” na wydrukach, gdzie widoczny jest lekko wydrukowany obraz poprzedniego wydruku. To może wynikać ze starzejącego się zestawu atramentu lub bębna w drukarce. Rozwiązaniem jest wymiana wadliwego komponentu.

Problem 6: Spadek jakości wydruków

Niska jakość wydruków, zarówno tekstu, jak i zdjęć, to inny częsty problem. Należy sprawdzić ustawienia drukarki pod kątem najlepszej jakości. Jakość papieru oraz używane wkłady również wpływają na jakość wydruku. Niskiej jakości wkłady i papier mogą prowadzić do wydruków o słabej jakości.

Problem 7: Koszty eksploatacji

Kwestie finansowe często stanowią problem dla właścicieli drukarek, zwłaszcza ze względu na koszty oryginalnych tuszy. Odpowiedzią są wysokiej jakości zamienniki tuszy, które oferują oszczędności bez rezygnacji z jakości. Warto jednak unikać ponownego napełniania tuszy, ponieważ nie jest to zawsze niezawodne rozwiązanie.

Warto zauważyć, że wybór wiarygodnych dostawców i jakościowych zamienników może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów z drukarkami atramentowymi, a jednocześnie zaoszczędzić koszty eksploatacji.


Podsumowując, w artykule omówiono siedem najczęstszych problemów związanych z drukarkami atramentowymi oraz proponowane sposoby ich rozwiązania. Właściciele drukarek często napotykają na problemy związane z niskim poziomem atramentu, zacięciami papieru, wolną pracą drukarki przy drukowaniu z urządzeń mobilnych, spowolnieniem druku, efektem „duchów” na wydrukach, spadkiem jakości wydruków oraz kosztami eksploatacji. Wielu z tych problemów można uniknąć lub skutecznie rozwiązać, posiadając odpowiednią wiedzę i podejmując odpowiednie kroki. Warto zwrócić uwagę na jakość używanych materiałów eksploatacyjnych oraz korzystać z wiarygodnych dostawców, co może znacznie poprawić jakość pracy drukarki oraz obniżyć koszty jej użytkowania.